توضیحات

ترمیستورها به دو دسته NTC و PTC تقسیم می شوند که این ترمیستور از نوع NTC می باشد.