صفحه اصلی>مقاومت متغیر

مقاومت متغیر

دسته بندی
Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
ترمیستور 20 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
1 تا 108,139ریال
11 تا 1007,976ریال
101 تا 4997,732ریال
500+7,569ریال
ترمیستور 5 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
1 تا 109,146ریال
11 تا 1008,963ریال
101 تا 4998,689ریال
500+8,506ریال
وریستور 220 ولت 7 میلیمتر
1 تا 107,115ریال
11 تا 1006,973ریال
101 تا 4996,759ریال
500+6,617ریال
وریستور 470 ولت 10 میلیمتر
1 تا 1013,452ریال
11 تا 10013,183ریال
101 تا 49912,779ریال
500+12,510ریال
ترمیستور 10 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
1 تا 107,863ریال
11 تا 1007,706ریال
101 تا 4997,470ریال
500+7,313ریال
پتانسیومتر 10 کیلو اهم خوابیده
1 تا 1013,698ریال
11 تا 10013,424ریال
101 تا 49913,013ریال
500+12,739ریال
ترمیستور 1 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
1 تا 108,139ریال
11 تا 1007,976ریال
101 تا 4997,732ریال
500+7,569ریال
پتانسیومتر 50 کیلو اهم خوابیده
1 تا 1014,242ریال
11 تا 10013,957ریال
101 تا 49913,530ریال
500+13,245ریال
ترمیستور 10 کیلو اهم 0603 نوع NTC
1 تا 104,539ریال
11 تا 1004,448ریال
101 تا 4994,312ریال
500+4,221ریال
ولوم 50 کیلو اهم
1 تا 1077,907ریال
11 تا 10076,349ریال
101 تا 29974,012ریال
300+72,454ریال
1 2 8