صفحه اصلی>مقاومت متغیر

مقاومت متغیر

دسته بندی
Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
ترمیستور 20 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
1 تا 1013,001ریال
11 تا 10012,741ریال
101 تا 49912,351ریال
500+12,091ریال
وریستور 470 ولت 10 میلیمتر
1 تا 1020,804ریال
11 تا 10020,388ریال
101 تا 49919,764ریال
500+19,348ریال
ترمیستور 5 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
1 تا 1013,001ریال
11 تا 10012,741ریال
101 تا 49912,351ریال
500+12,091ریال
وریستور 220 ولت 7 میلیمتر
1 تا 1013,133ریال
11 تا 10012,870ریال
101 تا 49912,476ریال
500+12,214ریال
وریستور 270 ولت 7 میلیمتر
1 تا 1012,313ریال
11 تا 10012,067ریال
101 تا 49911,697ریال
500+11,451ریال
پتانسیومتر 50 کیلو اهم خوابیده
1 تا 1022,364ریال
11 تا 10021,917ریال
101 تا 49921,246ریال
500+20,799ریال
پتانسیومتر 10 کیلو اهم خوابیده
1 تا 1021,454ریال
11 تا 10021,025ریال
101 تا 49920,381ریال
500+19,952ریال
ترمیستور 100 کیلو اهم 0805 نوع NTC
1 تا 108,870ریال
11 تا 1008,693ریال
101 تا 4998,427ریال
500+8,249ریال
وریستور 430 ولت 7 میلیمتر
1 تا 1012,155ریال
11 تا 10011,912ریال
101 تا 49911,547ریال
500+11,304ریال
ترمیستور 10 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
1 تا 1011,909ریال
11 تا 10011,671ریال
101 تا 49911,314ریال
500+11,075ریال
1 2 8