صفحه اصلی>مقاومت متغیر

مقاومت متغیر

دسته بندی
Filters Sort
تصویر
عنوان
ترمیستور 20 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
------------
کد کالا:
TA5764
------------------------------------------------
وریستور 470 ولت 10 میلیمتر
------------
کد کالا:
TA4572
------------------------------------------------
ترمیستور 5 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
------------
کد کالا:
TA2356
------------------------------------------------
وریستور 220 ولت 7 میلیمتر
------------
کد کالا:
TA4072
------------------------------------------------
وریستور 270 ولت 7 میلیمتر
------------
کد کالا:
TA3972
------------------------------------------------
پتانسیومتر 50 کیلو اهم خوابیده
------------
کد کالا:
TA2470
------------------------------------------------
پتانسیومتر 10 کیلو اهم خوابیده
------------
کد کالا:
TA2463
------------------------------------------------
ترمیستور 100 کیلو اهم 0805 نوع NTC
------------
کد کالا:
TA5663
------------------------------------------------
وریستور 430 ولت 7 میلیمتر
------------
کد کالا:
TA4272
------------------------------------------------
ترمیستور 10 کیلو اهم 5 میلیمتر نوع NTC
------------
کد کالا:
TA2353
------------------------------------------------
1 2 8