توضیحات

این خازن، یک خازن پلاریته دار با ظرفیت 220 میکرو فاراد می باشد.