توضیحات

این خازن، یک خازن پلاریته دار با ظرفیت 4700 میکرو فاراد می باشد.