توضیحات

خازن عدسی 12 پیکو فاراد 50 ولت، یک خازن بدون پلاریته است و با کد 12 که بر روی بدنه آن حک شده است، قابل شناسایی است.