توضیحات

خازن عدسی 15 پیکو فاراد 50 ولت، یک خازن بدون پلاریته است و با کد 15 که بر روی بدنه آن حک شده است، قابل شناسایی است.