توضیحات

خازن عدسی 2.2 نانو فاراد 50 ولت، یک خازن بدون پلاریته است و با کد 222 که بر روی بدنه آن حک شده است، قابل شناسایی است.