توضیحات

خازن عدسی 68 نانو فاراد 50 ولت، یک خازن بدون پلاریته است و با کد 683 که بر روی بدنه آن حک شده است، قابل شناسایی است.