توضیحات

مقدار نامی این مقاومت 100 کیلو اهم می باشد. مقدار واقعی آن می تواند تا 1 درصد کمتر یا بیشتر از مقدار نامی آن باشد. این مقاومت با کد 1003 که با رنگ سفید روی بدنه آن حک شده است، قابل شناسایی است. مقاومت های SMD، با پکیج های 1206، 0805، 0603 و … عرضه می شوند. پکیج این مقاومت 0805 می باشد.