صفحه اصلی>مقاومت>مقاومت SMD>مقاومت 100 کیلو اهم 0805 با خطای 1 درصد

مقاومت 100 کیلو اهم 0805 با خطای 1 درصد

1 تا 10770ریال