صفحه اصلی>کانکتور

کانکتور

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
کانکتور پاور معمولی 2 پین مادگی بدون سیم
1 تا 102,499ریال
11 تا 1002,449ریال
101 تا 4992,374ریال
500+2,324ریال
پین هدر معمولی 40*1 نری صاف 2.54 میلیمتر در 11 میلیمتر
1 تا 1016,061ریال
11 تا 10015,740ریال
101 تا 49915,258ریال
500+14,937ریال
پین هدر معمولی 40*1 نری رایت 2.54 میلیمتر در 11 میلیمتر
1 تا 1020,243ریال
11 تا 10019,838ریال
101 تا 49919,231ریال
500+18,826ریال
پین هدر معمولی 40*1 نری صاف 2.54 میلیمتر در 21 میلیمتر
1 تا 1030,252ریال
11 تا 10029,647ریال
101 تا 49928,739ریال
500+28,134ریال
کانکتور مخابراتی پین گرد 2 پین مادگی بدون سیم
1 تا 101,122ریال
11 تا 1001,100ریال
101 تا 4991,066ریال
500+1,043ریال
کانکتور مخابراتی پین گرد 2 پین نری صاف
1 تا 101,947ریال
11 تا 1001,908ریال
101 تا 4991,850ریال
500+1,811ریال
پین هدر معمولی 40*1 مادگی صاف 2.54 میلیمتر
1 تا 1021,454ریال
11 تا 10021,025ریال
101 تا 49920,381ریال
500+19,952ریال
جک آداپتور DIP
1 تا 1019,032ریال
11 تا 10018,651ریال
101 تا 19918,080ریال
200+17,700ریال
کانکتور مخابراتی ایکس اچ 3 پین مادگی بدون سیم
1 تا 101,365ریال
11 تا 1001,338ریال
101 تا 4991,297ریال
500+1,269ریال
کانکتور مخابراتی معمولی 2 پین نری صاف
1 تا 101,768ریال
11 تا 1001,733ریال
101 تا 4991,680ریال
500+1,644ریال
1 2 3 29