صفحه اصلی>تجهیزات لحیم کاری

تجهیزات لحیم کاری

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
اسفنج نسوز مربعی 55 میلیمتر
1 تا 567,044ریال
6 تا 1065,703ریال
11 تا 1963,692ریال
20+62,351ریال
اسفنج نسوز گرد 50 میلیمتر
1 تا 1072,964ریال
11 تا 5071,505ریال
51 تا 9969,316ریال
100+67,857ریال
سیم لحیم 0.8 میلیمتر 100 گرمی آساهی
1 تا 53,352,502ریال
6 تا 103,285,452ریال
11 تا 193,184,877ریال
20+3,117,827ریال
نوک هویه 60 وات GOOT
1 تا 5492,801ریال
6 تا 10482,945ریال
11 تا 19468,161ریال
20+458,305ریال
نوک هویه 40 وات GOOT
1 تا 5384,001ریال
6 تا 10376,321ریال
11 تا 19364,801ریال
20+357,121ریال