صفحه اصلی>سیم و کابل

سیم و کابل

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
سیم برد بورد نری به نری بسته 40 تایی
1 تا 10293,803ریال
11 تا 20287,927ریال
21 تا 49279,113ریال
50+273,237ریال
سیم برد بورد مادگی به مادگی بسته 40 تایی
1 تا 10271,703ریال
11 تا 20266,269ریال
21 تا 49258,118ریال
50+252,684ریال
سیم برد بورد نری به مادگی بسته 40 تایی
1 تا 10220,002ریال
11 تا 20215,602ریال
21 تا 49209,002ریال
50+204,602ریال
کابل فلت 10 رشته طوسی
1 تا 1060,584ریال
11 تا 2059,372ریال
21 تا 4957,555ریال
50+56,343ریال