خازن

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
خازن تانتالیوم 47 میکرو فاراد 16 ولت DIP
1 تا 1098,413ریال
11 تا 5096,445ریال
51 تا 9993,492ریال
100+91,524ریال
خازن تانتالیوم 22 میکرو فاراد 25 ولت DIP
1 تا 10106,212ریال
11 تا 50104,088ریال
51 تا 99100,901ریال
100+98,777ریال
خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد 6.3 ولت SMD
1 تا 106,146ریال
11 تا 1006,023ریال
101 تا 4995,839ریال
500+5,716ریال
1 37 38