سلف SMD

دسته
1
ظرفیت سلف
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
سلف 4.7 میکرو هانری SMD پکیج 4X4X3
ظرفیت سلف:
4.7 میکرو هانری
پکیج:
4X4X3
1 تا 1011,509ریال
11 تا 10011,279ریال
101 تا 49910,934ریال
500+10,703ریال
سلف 330 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
330 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 1018,071ریال
11 تا 10017,710ریال
101 تا 49917,167ریال
500+16,806ریال
سلف 22 میکرو هانری SMD پکیج 6X6X3
ظرفیت سلف:
22 میکرو هانری
پکیج:
6X6X3
1 تا 1025,483ریال
11 تا 10024,973ریال
101 تا 49924,209ریال
500+23,699ریال
سلف 10 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
10 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 1016,252ریال
11 تا 10015,927ریال
101 تا 49915,439ریال
500+15,114ریال
سلف 100 میکرو هانری SMD پکیج 12X12X7
ظرفیت سلف:
100 میکرو هانری
پکیج:
12X12X7
1 تا 1098,413ریال
11 تا 10096,445ریال
101 تا 49993,492ریال
500+91,524ریال
سلف 100 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
100 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 1016,384ریال
11 تا 10016,056ریال
101 تا 49915,565ریال
500+15,237ریال
سلف 10 میکرو هانری SMD پکیج 1206
ظرفیت سلف:
10 میکرو هانری
پکیج:
1206
1 تا 106,256ریال
11 تا 1006,131ریال
101 تا 4995,943ریال
500+5,818ریال
سلف 22 میکرو هانری SMD پکیج 5X5X4
ظرفیت سلف:
22 میکرو هانری
پکیج:
5X5X4
1 تا 1016,384ریال
11 تا 10016,056ریال
101 تا 49915,565ریال
500+15,237ریال
سلف 33 میکرو هانری SMD پکیج 8X8X4
ظرفیت سلف:
33 میکرو هانری
پکیج:
8X8X4
1 تا 1043,814ریال
11 تا 10042,938ریال
101 تا 49941,623ریال
500+40,747ریال
سلف 1 میلی هانری SMD پکیج 12X12X7
ظرفیت سلف:
1 میلی هانری
پکیج:
12X12X7
1 تا 10128,053ریال
11 تا 100125,492ریال
101 تا 499121,650ریال
500+119,089ریال
1 2 5