صفحه اصلی>مقاومت>مقاومت آرایه ای

مقاومت آرایه ای

دسته
1
مقدار مقاومت
تعداد مقاومت
نوع نصب
پکیج
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
مقاومت آرایه ای 0 اهم 4 تایی 0603
مقدار مقاومت:
0 اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 102,563ریال
11 تا 1002,512ریال
101 تا 2992,435ریال
300+2,384ریال
مقاومت آرایه ای 10 کیلو اهم 4 تایی 0603
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 102,436ریال
11 تا 1002,387ریال
101 تا 2992,314ریال
300+2,265ریال
مقاومت آرایه ای 470 اهم 4 تایی 0603
مقدار مقاومت:
470 اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 102,674ریال
11 تا 1002,621ریال
101 تا 2992,540ریال
300+2,487ریال
مقاومت آرایه ای 4.7 کیلو اهم 4 تایی 0603
مقدار مقاومت:
4.7 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
SMD
پکیج:
0603
1 تا 102,465ریال
11 تا 1002,416ریال
101 تا 2992,342ریال
300+2,292ریال
مقاومت آرایه ای 10 کیلو اهم 9 پایه
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1027,362ریال
11 تا 10026,815ریال
101 تا 29925,994ریال
300+25,447ریال
مقاومت آرایه ای 220 اهم 9 پایه
مقدار مقاومت:
220 اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1032,640ریال
11 تا 10031,987ریال
101 تا 29931,008ریال
300+30,355ریال
مقاومت آرایه ای 3.3 کیلو اهم 9 پایه
مقدار مقاومت:
3.3 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1029,602ریال
11 تا 10029,010ریال
101 تا 29928,122ریال
300+27,530ریال
مقاومت آرایه ای 4.7 کیلو اهم 9 پایه
مقدار مقاومت:
4.7 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
8
نوع نصب:
DIP
1 تا 1024,162ریال
11 تا 10023,679ریال
101 تا 29922,954ریال
300+22,471ریال
مقاومت آرایه ای 1 کیلو اهم 5 پایه
مقدار مقاومت:
1 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
DIP
1 تا 1012,818ریال
11 تا 10012,562ریال
101 تا 29912,177ریال
300+11,921ریال
مقاومت آرایه ای 2.2 کیلو اهم 5 پایه
مقدار مقاومت:
2.2 کیلو اهم
تعداد مقاومت:
4
نوع نصب:
DIP
1 تا 1016,482ریال
11 تا 10016,152ریال
101 تا 29915,658ریال
300+15,328ریال
1 2