مولتی ترن

دسته
1
مقدار مقاومت
حالت
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
مولتی ترن 1 مگا اهم ایستاده
مقدار مقاومت:
1 مگا اهم
حالت:
ایستاده
1 تا 1055,641ریال
11 تا 10054,528ریال
101 تا 49952,859ریال
500+51,746ریال
مولتی ترن 50 کیلو اهم ایستاده
مقدار مقاومت:
50 کیلو اهم
حالت:
ایستاده
1 تا 1055,641ریال
11 تا 10054,528ریال
101 تا 49952,859ریال
500+51,746ریال
مولتی ترن 100 اهم ایستاده
مقدار مقاومت:
100 اهم
حالت:
ایستاده
1 تا 1062,012ریال
11 تا 10060,772ریال
101 تا 49958,911ریال
500+57,671ریال
1 2