مقاومت SMD

دسته
1
مقدار مقاومت
پکیج
تلورانس
کد مقاومت
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
مقاومت 6.8 مگا اهم 1206 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
6.8 مگا اهم
پکیج:
1206
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10702ریال
11 تا 100688ریال
101 تا 999667ریال
1000+653ریال
مقاومت 2.2 مگا اهم 1206 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
2.2 مگا اهم
پکیج:
1206
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10702ریال
11 تا 100688ریال
101 تا 999667ریال
1000+653ریال
مقاومت 1.5 اهم 1206 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
1.5 اهم
پکیج:
1206
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10702ریال
11 تا 100688ریال
101 تا 999667ریال
1000+653ریال
مقاومت 1.2 اهم 1206 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
1.2 اهم
پکیج:
1206
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10702ریال
11 تا 100688ریال
101 تا 999667ریال
1000+653ریال
1 29 30