صفحه اصلی>ترانزیستور>ترانزیستور BJT

ترانزیستور BJT

دسته
1
پارت اصلی
پکیج
نوع نصب
پلاریته
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
ترانزیستور 2N3904 پکیج TO-92
پارت اصلی:
2N3904
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 104,803ریال
11 تا 1004,707ریال
101 تا 4994,563ریال
500+4,467ریال
ترانزیستور 2N5401 پکیج TO-92
پارت اصلی:
2N5401
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 105,700ریال
11 تا 1005,586ریال
101 تا 4995,415ریال
500+5,301ریال
ترانزیستور BCX53-16 پکیج SOT-89
پارت اصلی:
BCX53-16
پکیج:
SOT-89
نوع نصب:
SMD
1 تا 1042,564ریال
11 تا 10041,713ریال
101 تا 49940,436ریال
500+39,585ریال
ترانزیستور BD139 پکیج TO-126
پارت اصلی:
BD139
پکیج:
TO-126
نوع نصب:
DIP
1 تا 1016,482ریال
11 تا 10016,152ریال
101 تا 49915,658ریال
500+15,328ریال
ترانزیستور BC847B پکیج SOT-23
پارت اصلی:
BC847B
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 108,148ریال
11 تا 1007,985ریال
101 تا 4997,741ریال
500+7,578ریال
ترانزیستور 2SB772 پکیج TO-126
پارت اصلی:
2SB772
پکیج:
TO-126
نوع نصب:
DIP
1 تا 1024,004ریال
11 تا 10023,524ریال
101 تا 49922,804ریال
500+22,324ریال
ترانزیستور 2N2222 پکیج TO-92
پارت اصلی:
2N2222
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 105,810ریال
11 تا 1005,694ریال
101 تا 4995,520ریال
500+5,403ریال
ترانزیستور 2N5551 پکیج TO-92
پارت اصلی:
2N5551
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 105,700ریال
11 تا 1005,586ریال
101 تا 4995,415ریال
500+5,301ریال
ترانزیستور PMBT3904 پکیج SOT-23
پارت اصلی:
PMBT3904
پکیج:
SOT-23
نوع نصب:
SMD
1 تا 104,913ریال
11 تا 1004,815ریال
101 تا 4994,667ریال
500+4,569ریال
ترانزیستور BC327-40 پکیج TO-92
پارت اصلی:
BC327-40
پکیج:
TO-92
نوع نصب:
DIP
1 تا 105,780ریال
11 تا 1005,664ریال
101 تا 4995,491ریال
500+5,375ریال
1 2 3 5