خازن

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
خازن 1 میکرو فاراد 275 ولت MKT
1 تا 1083,071ریال
11 تا 10081,410ریال
101 تا 49978,917ریال
500+77,256ریال
خازن عدسی 820 پیکو فاراد 50 ولت
1 تا 101,717ریال
11 تا 1001,683ریال
101 تا 9991,631ریال
1000+1,597ریال
خازن سرامیکی 22 نانو فاراد 1 کیلو ولت
1 تا 1015,861ریال
11 تا 10015,544ریال
101 تا 99915,068ریال
1000+14,751ریال
خازن الکترولیتی 220 میکرو فاراد 16 ولت DIP
1 تا 109,780ریال
11 تا 1009,584ریال
101 تا 4999,291ریال
500+9,095ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 50 ولت DIP
1 تا 1014,302ریال
11 تا 10014,016ریال
101 تا 49913,587ریال
500+13,301ریال
خازن الکترولیتی 1000 میکرو فاراد 16 ولت DIP
1 تا 1026,134ریال
11 تا 10025,611ریال
101 تا 49924,827ریال
500+24,305ریال
خازن عدسی 470 پیکو فاراد 50 ولت
1 تا 101,768ریال
11 تا 1001,733ریال
101 تا 9991,680ریال
1000+1,644ریال
خازن عدسی 33 پیکو فاراد 50 ولت
1 تا 102,172ریال
11 تا 1002,129ریال
101 تا 9992,063ریال
1000+2,020ریال
خازن الکترولیتی 100 میکرو فاراد 16 ولت DIP
1 تا 108,271ریال
11 تا 1008,106ریال
101 تا 4997,857ریال
500+7,692ریال
خازن الکترولیتی 47 میکرو فاراد 50 ولت DIP
1 تا 109,975ریال
11 تا 1009,776ریال
101 تا 4999,476ریال
500+9,277ریال
1 2 3 38