ماژول

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
ماژول ESP-12F
1 تا 5561,404ریال
6 تا 10550,176ریال
11 تا 19533,334ریال
20+522,106ریال
ماژول ESP-12E
1 تا 5560,002ریال
6 تا 10548,802ریال
11 تا 19532,002ریال
20+520,802ریال
ماژول رله 5 ولت 4 کاناله
1 تا 51,020,604ریال
6 تا 101,000,192ریال
11 تا 19969,574ریال
20+949,162ریال
ماژول NRF24L01+PA+LNA
1 تا 5854,004ریال
6 تا 10836,924ریال
11 تا 19811,304ریال
20+794,224ریال
ماژول GY-30
1 تا 5410,202ریال
6 تا 10401,998ریال
11 تا 19389,692ریال
20+381,488ریال
ماژول BMP180
1 تا 5158,202ریال
6 تا 10155,038ریال
11 تا 19150,292ریال
20+147,128ریال
ماژول ADXL345
1 تا 5637,003ریال
6 تا 10624,263ریال
11 تا 19605,153ریال
20+592,413ریال
ماژول مبدل TTL به RS232
1 تا 5246,403ریال
6 تا 10241,475ریال
11 تا 19234,083ریال
20+229,155ریال
ماژول A4988
1 تا 5376,601ریال
6 تا 10369,069ریال
11 تا 19357,771ریال
20+350,239ریال
ماژول BMP280
1 تا 5225,403ریال
6 تا 10220,895ریال
11 تا 19214,133ریال
20+209,625ریال
1 2 3