مقاومت SMD

دسته
1
مقدار مقاومت
پکیج
تلورانس
کد مقاومت
نمایش
اعمال فیلترها
ریست فیلترها
Filters Sort
تصویر
عنوان
مشخصات اصلی
قیمت
خرید
مقاومت 1 کیلو اهم 0603 با خطای 1 درصد
مقدار مقاومت:
1 کیلو اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
1 درصد
1 تا 10646ریال
11 تا 100633ریال
101 تا 999614ریال
1000+601ریال
مقاومت 1 اهم 1206 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
1 اهم
پکیج:
1206
تلورانس:
5 درصد
1 تا 101,110ریال
11 تا 1001,088ریال
101 تا 9991,055ریال
1000+1,032ریال
مقاومت 100 اهم 0603 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
100 اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10587ریال
11 تا 100575ریال
101 تا 999558ریال
1000+546ریال
مقاومت 100 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
100 کیلو اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10587ریال
11 تا 100575ریال
101 تا 999558ریال
1000+546ریال
مقاومت 10 کیلو اهم 0603 با خطای 1 درصد
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
1 درصد
1 تا 10646ریال
11 تا 100633ریال
101 تا 999614ریال
1000+601ریال
مقاومت 120 اهم 1206 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
120 اهم
پکیج:
1206
تلورانس:
5 درصد
1 تا 101,105ریال
11 تا 1001,083ریال
101 تا 9991,050ریال
1000+1,028ریال
مقاومت 20 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
20 کیلو اهم
پکیج:
0805
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10842ریال
11 تا 100825ریال
101 تا 999800ریال
1000+783ریال
مقاومت 4.7 کیلو اهم 0805 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
4.7 کیلو اهم
پکیج:
0805
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10799ریال
11 تا 100783ریال
101 تا 999759ریال
1000+743ریال
مقاومت 47 اهم 0805 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
47 اهم
پکیج:
0805
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10799ریال
11 تا 100783ریال
101 تا 999759ریال
1000+743ریال
مقاومت 10 کیلو اهم 0603 با خطای 5 درصد
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
پکیج:
0603
تلورانس:
5 درصد
1 تا 10587ریال
11 تا 100575ریال
101 تا 999558ریال
1000+546ریال
1 2 30