صفحه اصلی>سیم و کابل

سیم و کابل

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
سیم برد بورد نری به نری بسته 40 تایی
1 تا 10224,400ریال
11 تا 20219,912ریال
21 تا 49213,180ریال
50+208,692ریال
سیم برد بورد مادگی به مادگی بسته 40 تایی
1 تا 10240,903ریال
11 تا 20236,085ریال
21 تا 49228,858ریال
50+224,040ریال
سیم برد بورد نری به مادگی بسته 40 تایی
1 تا 10220,002ریال
11 تا 20215,602ریال
21 تا 49209,002ریال
50+204,602ریال
کابل فلت 10 رشته طوسی
1 تا 1063,802ریال
11 تا 2062,526ریال
21 تا 4960,612ریال
50+59,336ریال