صفحه اصلی>سیم و کابل

سیم و کابل

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
سیم برد بورد نری به نری بسته 40 تایی
1 تا 10355,602ریال
11 تا 20348,490ریال
21 تا 49337,822ریال
50+330,710ریال
سیم برد بورد مادگی به مادگی بسته 40 تایی
1 تا 10326,201ریال
11 تا 20319,677ریال
21 تا 49309,891ریال
50+303,367ریال
سیم برد بورد نری به مادگی بسته 40 تایی
1 تا 10366,801ریال
11 تا 20359,465ریال
21 تا 49348,461ریال
50+341,125ریال
کابل فلت 10 رشته طوسی
1 تا 1065,242ریال
11 تا 2063,937ریال
21 تا 4961,980ریال
50+60,675ریال