صفحه اصلی>سیم و کابل

سیم و کابل

Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
سیم برد بورد نری به نری بسته 40 تایی
1 تا 10293,803ریال
11 تا 20287,927ریال
21 تا 49279,113ریال
50+273,237ریال
سیم برد بورد مادگی به مادگی بسته 40 تایی
1 تا 10240,903ریال
11 تا 20236,085ریال
21 تا 49228,858ریال
50+224,040ریال
سیم برد بورد نری به مادگی بسته 40 تایی
1 تا 10305,503ریال
11 تا 20299,393ریال
21 تا 49290,228ریال
50+284,118ریال
کابل فلت 10 رشته طوسی
1 تا 1060,584ریال
11 تا 2059,372ریال
21 تا 4957,555ریال
50+56,343ریال