صفحه اصلی>خازن مولتی لایر SMD

خازن مولتی لایر SMD

دسته بندی
Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
خازن مولتی لایر 2.2 میکرو فاراد 25 ولت SMD پکیج 0603
1 تا 105,045ریال
11 تا 1004,944ریال
101 تا 9994,793ریال
1000+4,692ریال
خازن مولتی لایر 1.5 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
1 تا 102,589ریال
11 تا 1002,537ریال
101 تا 9992,460ریال
1000+2,408ریال
خازن مولتی لایر 1 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0603
1 تا 101,395ریال
11 تا 1001,367ریال
101 تا 9991,325ریال
1000+1,297ریال
خازن مولتی لایر 1 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
1 تا 102,172ریال
11 تا 1002,129ریال
101 تا 9992,063ریال
1000+2,020ریال
خازن مولتی لایر 100 نانو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
1 تا 101,913ریال
11 تا 1001,875ریال
101 تا 9991,817ریال
1000+1,779ریال
خازن مولتی لایر 10 پیکو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
1 تا 102,172ریال
11 تا 1002,129ریال
101 تا 9992,063ریال
1000+2,020ریال
خازن مولتی لایر 1 میکرو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
1 تا 104,590ریال
11 تا 1004,498ریال
101 تا 9994,361ریال
1000+4,269ریال
خازن مولتی لایر 22 پیکو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
1 تا 102,159ریال
11 تا 1002,116ریال
101 تا 9992,051ریال
1000+2,008ریال
خازن مولتی لایر 100 پیکو فاراد 50 ولت SMD پکیج 0805
1 تا 102,159ریال
11 تا 1002,116ریال
101 تا 9992,051ریال
1000+2,008ریال
خازن مولتی لایر 1 میکرو فاراد 25 ولت SMD پکیج 0603
1 تا 102,431ریال
11 تا 1002,382ریال
101 تا 9992,309ریال
1000+2,261ریال
1 2 12