صفحه اصلی>آی سی DIP

آی سی DIP

دسته بندی
Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
آی سی NE555P پکیج DIP-8
1 تا 1025,921ریال
11 تا 5025,403ریال
51 تا 9924,625ریال
100+24,107ریال
آی سی BT136-600E پکیج TO-220
1 تا 1068,000ریال
11 تا 5066,640ریال
51 تا 9964,600ریال
100+63,240ریال
آی سی LM324N پکیج DIP-14
1 تا 1038,242ریال
11 تا 5037,477ریال
51 تا 9936,330ریال
100+35,565ریال
آی سی TL431ALP پکیج TO-92
1 تا 1012,882ریال
11 تا 5012,624ریال
51 تا 9912,238ریال
100+11,980ریال
آی سی SN74HC164N پکیج DIP-14
1 تا 10114,240ریال
11 تا 50111,955ریال
51 تا 99108,528ریال
100+106,243ریال
آی سی CD4066BE پکیج DIP-14
1 تا 10128,482ریال
11 تا 50125,912ریال
51 تا 99122,058ریال
100+119,488ریال
آی سی PT2399 پکیج DIP-16
1 تا 10324,802ریال
11 تا 50318,306ریال
51 تا 99308,562ریال
100+302,066ریال
آی سی TL431ACLP پکیج TO-92
1 تا 1052,802ریال
11 تا 5051,746ریال
51 تا 9950,162ریال
100+49,106ریال
آی سی LM358N پکیج DIP-8
1 تا 1027,043ریال
11 تا 5026,502ریال
51 تا 9925,691ریال
100+25,150ریال
آی سی EL817C پکیج DIP-4
1 تا 1011,114ریال
11 تا 5010,892ریال
51 تا 9910,558ریال
100+10,336ریال
1 2 5