صفحه اصلی>میکروکنترلر DIP

میکروکنترلر DIP

دسته بندی
Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
میکروکنترلر PIC12F675 پکیج DIP-8
1 تا 10545,603ریال
11 تا 50534,691ریال
51 تا 99518,323ریال
100+507,411ریال
میکروکنترلر ATMEGA32A پکیج DIP-40
1 تا 101,960,003ریال
11 تا 501,920,803ریال
51 تا 991,862,003ریال
100+1,822,803ریال
میکروکنترلر ATMEGA328P پکیج DIP-28
1 تا 10469,702ریال
11 تا 50460,308ریال
51 تا 99446,217ریال
100+436,823ریال
میکروکنترلر ATMEGA8A پکیج DIP-28
1 تا 101,262,403ریال
11 تا 501,237,155ریال
51 تا 991,199,283ریال
100+1,174,035ریال
میکروکنترلر ATMEGA8535-16 پکیج DIP-40
1 تا 101,294,402ریال
11 تا 501,268,514ریال
51 تا 991,229,682ریال
100+1,203,794ریال
میکروکنترلر ATTINY2313A پکیج DIP-20
1 تا 10302,503ریال
11 تا 50296,453ریال
51 تا 99287,378ریال
100+281,328ریال
میکروکنترلر ATTINY45-20 پکیج DIP-8
1 تا 10854,403ریال
11 تا 50837,315ریال
51 تا 99811,683ریال
100+794,595ریال
میکروکنترلر ATMEGA8515-16 پکیج DIP-40
1 تا 101,259,203ریال
11 تا 501,234,019ریال
51 تا 991,196,243ریال
100+1,171,059ریال
میکروکنترلر ATMEGA88PA پکیج DIP-28
1 تا 102,691,202ریال
11 تا 502,637,378ریال
51 تا 992,556,642ریال
100+2,502,818ریال
میکروکنترلر ATTINY13A پکیج DIP-8
1 تا 10601,601ریال
11 تا 50589,569ریال
51 تا 99571,521ریال
100+559,489ریال
1 2