صفحه اصلی>مقاومت DIP نوع 1/4 وات

مقاومت DIP نوع 1/4 وات

دسته بندی
Filters Sort
تصویر
عنوان
مقاومت 100 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA1156
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
100 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
مقاومت 4.7 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA1951
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
4.7 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
مقاومت 5.6 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA2051
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
5.6 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
مقاومت 1.5 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA1351
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
1.5 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
مقاومت 1.5 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA1352
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
1.5 کیلو اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
مقاومت 1 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA1151
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
1 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
مقاومت 2.2 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA1552
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
2.2 کیلو اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
مقاومت 1 کیلو اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA1152
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
1 کیلو اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
مقاومت 68 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA2154
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
68 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
مقاومت 220 اهم 1/4 وات با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA1556
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
220 اهم
توان:
1/4 وات
تلورانس:
5 درصد
1 2 9