صفحه اصلی>مقاومت SMD نوع 1206

مقاومت SMD نوع 1206

دسته بندی
Filters Sort
تصویر
عنوان
مقاومت 1 اهم 1206 با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA1158
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
1 اهم
پکیج:
1206
تلورانس:
5 درصد
مقاومت 120 اهم 1206 با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA1263
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
120 اهم
پکیج:
1206
تلورانس:
5 درصد
مقاومت 100 اهم 1206 با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA1163
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
100 اهم
پکیج:
1206
تلورانس:
5 درصد
مقاومت 2.2 اهم 1206 با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA1558
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
2.2 اهم
پکیج:
1206
تلورانس:
5 درصد
مقاومت 47 اهم 1206 با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA1961
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
47 اهم
پکیج:
1206
تلورانس:
5 درصد
مقاومت 4.7 اهم 1206 با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA1958
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
4.7 اهم
پکیج:
1206
تلورانس:
5 درصد
مقاومت 10 اهم 1206 با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA1161
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
10 اهم
پکیج:
1206
تلورانس:
5 درصد
مقاومت 39 کیلو اهم 1206 با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA1862
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
39 کیلو اهم
پکیج:
1206
تلورانس:
5 درصد
مقاومت 10 کیلو اهم 1206 با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA1162
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
10 کیلو اهم
پکیج:
1206
تلورانس:
5 درصد
مقاومت 1 کیلو اهم 1206 با خطای 5 درصد
------------
کد کالا:
TA1159
------------------------------------------------
مقدار مقاومت:
1 کیلو اهم
پکیج:
1206
تلورانس:
5 درصد
1 2 10