صفحه اصلی>ترانزیستور MOSFET نوع DIP

ترانزیستور MOSFET نوع DIP

دسته بندی
Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
ترانزیستور IRF740PBF پکیج TO-220
1 تا 10245,701ریال
11 تا 100240,787ریال
101 تا 499233,416ریال
500+228,502ریال
ترانزیستور IRFZ44NPBF پکیج TO-220
1 تا 10171,603ریال
11 تا 100168,171ریال
101 تا 499163,023ریال
500+159,591ریال
ترانزیستور IRF840PBF پکیج TO-220
1 تا 10273,003ریال
11 تا 100267,543ریال
101 تا 499259,353ریال
500+253,893ریال
ترانزیستور IRF4905PBF پکیج TO-220
1 تا 10487,501ریال
11 تا 100477,751ریال
101 تا 499463,126ریال
500+453,376ریال
ترانزیستور IRF9540NPBF پکیج TO-220
1 تا 10209,304ریال
11 تا 100205,118ریال
101 تا 499198,839ریال
500+194,653ریال
ترانزیستور IRFP450PBF پکیج TO-247
1 تا 10895,701ریال
11 تا 100877,787ریال
101 تا 499850,916ریال
500+833,002ریال