صفحه اصلی>ترانزیستور MOSFET نوع DIP

ترانزیستور MOSFET نوع DIP

دسته بندی
Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
ترانزیستور IRFZ44NPBF پکیج TO-220
1 تا 1068,532ریال
11 تا 10067,161ریال
101 تا 49965,105ریال
500+63,735ریال
ترانزیستور IRF4905PBF پکیج TO-220
1 تا 10283,501ریال
11 تا 100277,831ریال
101 تا 499269,326ریال
500+263,656ریال
ترانزیستور IRF9540NPBF پکیج TO-220
1 تا 1096,471ریال
11 تا 10094,542ریال
101 تا 49991,647ریال
500+89,718ریال
ترانزیستور IRF840PBF پکیج TO-220
1 تا 10379,504ریال
11 تا 100371,914ریال
101 تا 499360,529ریال
500+352,939ریال
ترانزیستور IRF740PBF پکیج TO-220
1 تا 10125,193ریال
11 تا 100122,689ریال
101 تا 499118,933ریال
500+116,429ریال
ترانزیستور IRFP450PBF پکیج TO-247
1 تا 10541,501ریال
11 تا 100530,671ریال
101 تا 499514,426ریال
500+503,596ریال