صفحه اصلی>ترانزیستور MOSFET نوع DIP

ترانزیستور MOSFET نوع DIP

دسته بندی
Filters Sort
تصویر
عنوان
قیمت
خرید
ترانزیستور IRFZ44NPBF پکیج TO-220
1 تا 10159,902ریال
11 تا 100156,704ریال
101 تا 499151,907ریال
500+148,709ریال
ترانزیستور IRF740PBF پکیج TO-220
1 تا 10125,193ریال
11 تا 100122,689ریال
101 تا 499118,933ریال
500+116,429ریال
ترانزیستور IRF4905PBF پکیج TO-220
1 تا 10491,402ریال
11 تا 100481,574ریال
101 تا 499466,832ریال
500+457,004ریال
ترانزیستور IRF9540NPBF پکیج TO-220
1 تا 10200,201ریال
11 تا 100196,197ریال
101 تا 499190,191ریال
500+186,187ریال
ترانزیستور IRF840PBF پکیج TO-220
1 تا 10219,704ریال
11 تا 100215,310ریال
101 تا 499208,719ریال
500+204,325ریال
ترانزیستور IRFP450PBF پکیج TO-247
1 تا 101,134,903ریال
11 تا 1001,112,205ریال
101 تا 4991,078,158ریال
500+1,055,460ریال